Termal Analiz Laboratuvarı

-A +A

Termal analiz laboratuvarı, bünyesinde bulundurduğu modern termal analiz cihazları ile organik ve polimerik malzemelerde sıcaklığa bağlı malzemede meydana gelen değişiklikleri incelemektedir. Termoplastik, termoset, elastomerler gibi polimerik malzemeler ile ilaç, gıda, tekstil vb. gibi birçok kimya sektöründe kullanılan kimyasalların termal analizleri yapılmaktadır. Bu kapsamda malzemelerde sıcaklık veya zamana bağlı kütle kaybı, bozunma sıcaklığının belirlenmesi, adsorpsiyon ve desorpsiyon testleri, faz değişimleri ve sıcaklıklarının belirlenmesi, ısı kapasitesi ve camsı geçiş sıcaklıklarının belirlenmesi analiz çalışmaları yapılmaktadır. Aynı zamanda laboratuvar bünyesinde bulunan cihazlar ile üniversitelere de yapılan Ar-Ge çalışmalarına destek verilmektedir.