Nükleer Magnetik Rezonans Spektroskopisi (NMR) Laboratuvarı

-A +A

Nükleer Magnetik Rezonans Spektroskopi (NMR) laboratuvarı, malzemelerin kimyasal yapılarını aydınlatmada farklı teknikler kullanarak hem TÜBİTAK MAM Enstitüleri bünyesinde yer alan proje çalışmalarına hem de endüstriyel hizmet projesi kapsamında gelen numunelerin yapı aydınlatmasında kullanılmaktadır. NMR spektrumu, moleküldeki çekirdeğin sayısı, türü ve kimyasal çevresi hakkında bilgi veren hızlı ve güvenilir analiz yöntemidir. Laboratuvarımızda bulunan 500 MHz. NMR cihazı ultrashield süperiletken magnet sistemi ile 11,746 Tesla’lık ultrastabilize bir manyetik alan oluşturmaktadır. Cihazda bulunan QNP, BBI-z, problar ile 1H, 13C, 11B, 19F, 31P aktif çekirdeklerin 1, 2 boyutlu çeşitli NMR spektrumları farklı teknikler (COSY, NOESY, HSQC, HMBC, HMQC, HETCOR, TOCSY) uygulanarak çekilebilmektedir.