Medikal Teknolojiler Laboratuvarı

-A +A

Medikal Teknoloji Laboratuvarında Medikal sarf malzemelerin geliştirilmesi ve üretilmesi konularında çalışmalar yürütülmektedir. Cerrahi operasyonlarda kullanılan kompozit meshlerden dental restoratif materyallerine kadar birçok sarf malzeme ilgili proje veya proje ön çalışmaları gerçekleşmektedir. Çalışmalar kapsamında Doğal Polimerler, Biyonanokompozit, Mikro ve Nanoteknoloji ve Medikal Enstrümantal Analiz laboratuvarları ile ortak çalışılmaktadır.