Laboratuvarlarımız Tarafından Verilen Endüstriyel Hizmetler

-A +A

Numune Kabul Şartları

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR VE AMBALAJ

  • Tüm sıvı ve katı (toz, kaya, kum, toprak gibi) malzemeler akma, sızıntı, dökülme, yırtılma tehlikesi olmayan tercihen

kimyasallar için uygun plastik veya cam laboratuvar şişelerinde gönderilmelidir. Kapaklarının sıkı bir şekilde kapalı

olduğundan emin olunmalıdır. Numune kapları kontamine olmamış bir şekilde ve kontaminasyona yol açmayacak

şekilde olmalıdır. Gıda ürünlerinde kullanılan kavanoz ve şişeler ile plastik torba ve poşetler kullanılmamalıdır.

  • Numunelerin nem alması önlenmiş olmalıdır.
    • Işıktan etkilenen numuneler için koyu renkli şişe veya ambalajlar kullanılmalıdır.
    • Üniversitelerden gelen az miktarlardaki numuneler ufak cam şişelerde veya cam tüplerde ağızları kapalı bir şekilde, kutu

ambalajlarla gönderilmelidir. Alüminyum folyo kullanılmamalıdır.

  • Test edilmesi istenen belirli geometrisi olmayan numuneler (tel, çubuk, plaka gibi) yırtılma tehlikesi olmayan uygun

ambalajlarda iletilmelidir.

  • Test edilmesi istenen numuneler, biri şahit, diğeri analize alınacak numune olmak üzere iki ambalaj halinde gönderilmelidir.

MİKTARLAR

Yapılacak test ve analiz türüne göre gönderilmesi gereken numune miktarları değişmektedir. Bu nedenle miktar hususunda numune gönderilmeden önce ilgili laboratuvar birimi ile görüşülmesi yerinde olur. Özellikle üniversitelerden gelen az miktardaki numunelere ait “şahit numuneler” bulundurulamadığı için ek ölçümler yapılamamaktadır. Bu konu üniversitelerin bilgisine sunulmaktadır. Yukarıda belirtilen konular dışında; numunelerin ne olduğu, müşteri numune kodu açık bir şekilde etiketleme yoluyla ambalajlarda belirtilmelidir. Kimyasal/fiziksel özellik (higroskopik, ışıktan etkilenmesi gibi) ihtiva eden numuneler etiketlerde belirtilmelidir.

 

 

 

BİLGİ İÇİN:

E-posta: kimya.analiz@ tubitak.gov.tr

Tel        : 0262 677 21 98

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Polimer ve Organik Kimya Teknolojileri Laboratuvarı

NUMUNE HAZIRLAMA

 

K102

Numune hazırlama (kırma, öğütme, eleme, talaş alma vb.)

210 TL

K103

Su, asit, alkali ve çeşitli çözgenlerle çözeltiye alma

210 TL

K105

Ekstraksiyon

60 TL

K106

Matriks hazırlama

125 TL

K107

Standard hazırlama

125 TL

YAŞ KİMYASAL ANALİZLER

K108

Renk indikatör titrasyon yöntemi ile asit ve baz  sayısının belirlenmesi

325 TL

K111

Poliollerde hidroksil sayısı tayini

550 TL

K112

Distilasyon yöntemi ile su oranının belirlenmesi

330 TL

K114

Kül oranının belirlenmesi

220 TL

K115

Epoksi reçinelerde epoksi içeriği tayini

550 TL

K121

Serbest izosiyanat oranının belirlenmesi (DIN 55956-82)

625 TL

K122

Üretan prepolimerlerde izosiyanat grup içeriğinin belirlenmesi

625 TL

K226

Organik gübrelerde hümik asit içeriğinin belirlenmesi

1.600 TL

K273

Kozmetik ürünlerinde serbest formaldehit tayini (TS 10235)

840 TL

K279

Hidrazin analizi (kalitatif)

2.400 TL

ALETLİ ANALİZLER

K124

FTIR spektrometresi ile spektrum çekimi

260 TL

K125

FTIR spektrum inceleme ve değerlendirme

260 TL

K127

Gaz Kromatografisi (GC) ile bileşen analizi

500 TL

K129

Termal Gravimetrik Analiz (TGA) cihazı ile termal karakterizasyonun belirlenmesi 

525 TL

K130

DSC ile termal karakterizasyonun belirlenmesi

430 TL

K131

Polimerik malzemelerde camsı geçiş sıcaklığının belirlenmesi (çift çekim, oda sıcaklığı üstü)

550 TL

K132

Polimerik malzemelerde camsı geçiş sıcaklığının belirlenmesi (çift çekim, oda sıcaklığı altı)

900 TL

K133

Termogram inceleme ve değerlendirme

175 TL

K134

Boya ve cilalarda gaz kromatografisi ile çözücü analizi

550 TL

K135

Oksidasyon indüksiyon süresinin tayini

1.200 TL

K137

Plastiklerde erime akış indeksi (MFI) ölçümü

600 TL

K196

Kromatogram inceleme ve değerlendirme

280 TL

K198

GC/MS analizi

525 TL

K199

Headspace GC-MS analizi

575 TL

K227

Göz içi lenslerde fotostabilite ölçümü

Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.

K228

Göz içi lenslerde hidrolitik kararlılık ölçümleri

Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.

K229

Göz içi lenslerde özütlenebilme testleri

Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.

K253

GPC ile polimerlerde molekül ağırlığı tayini (mobil faz THF)

425 TL

K269

GPC ile polimerlerde molekül ağırlığı tayini (mobil faz DMF)

500 TL

K276

Uçucu organikler tayini (VOC) (otomotiv sektörü - PV 3341)  

Fiyat örneğin incelenmesinden sonra belirlenir.

K277

Etilen oksit kalıntı analizi

2.750 TL

K278

Dioksan kalıntı analizi

2.750 TL

K281

UV-Vis Spektroskopisi ile absorbans ölçümü

275 TL

K282

FLuoresans Spektroskopisi ile emisyon ölçümü

360 TL

K286

Dimeticone tayini

Fiyat örneğin incelenmesinden sonra belirlenir.

K287

Dönüşümlü voltametri ile organik malzemelerde HOMO ve LUMO enerji seviyelerinin belirlenmesi

360 TL

K288

FTIR mikroskop ile numune analizi                                                            

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

K289

Reach kapsamında yapılan analizler                                                          

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

K290

Polarimetre ile optik çevirme tayini                                                             

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

K296

Yüzey/arayüzey gerilimi ve temas açısı ölçümü 

 200 TL

                   

 

K294

Stabilite Kabini Kullanımı   

25 TL/Saat

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Proses ve İnorganik Kimya Teknolojileri Laboratuvarı

 

NUMUNE HAZIRLAMA

K1

Numune hazırlama (kırma, öğütme, eleme, talaş alma vb.)

240 TL

K2

Su, asit, alkali ve çeşitli çözgenlerle çözeltiye alma

240 TL

K3

Asidik, alkali, yükseltgen çözünürleştirme (eritiş)

300 TL

K4

Matriks hazırlama

120 TL

K5

Standart hazırlama

135 TL

YAŞ KİMYASAL ANALİZLER

K6

Katyon-anyon analizleri (titrimetrik veya gravimetrik metodlara göre)

375 TL

K8

Kil ve zeolitlerde katyon değiştirme kapasitesi

1600 TL

K272

Karpit analizi

10.800 TL

ALETLİ ANALİZLER

K10

ICP (sulu çözeltilerde)

170 TL

K13

ICP-elementel tarama (sulu çözeltilerde yarı kantitatif)

180 TL

K14

İyon kromatografisi (anyonlar, katyonlar)

170 TL

K16

Atomik absorpsiyon (alevli)

170 TL

K17

Atomik absorpsiyon (grafit fırın)

270 TL

K18

Atomik absorpsiyon (hidrür)

270 TL

K19

Leco cihazı (C, S tayini)

240 TL

K20

Elementel analiz cihazı ile C, H, N tayini

275 TL

K22

Quantachrome autosorb automated gas sorption cihazı (physisorption analiz)

1.200 TL

K193

Yüzey alanı ölçümü

360 TL

K295

Zetasizer - Zeta potansiyel tayini

150 TL

K207

Viskozite

390 TL

K211

Kağıt, tekstil, gıda, ilaç, boya, pigment, plastik malzemelerde (katı, sıvı)  renk tayini

(X-rite color i5 cihazı ile)

420 TL

K212

Karl Fischer ile su tayini (volumetric)

300 TL

K214

Karl Fischer ile su tayini (coulometric)

360 TL

K216

Mineral yağlarda asit sayısı

420 TL

K217

Mineral yağlarda baz sayısı

420 TL

K218

Kinematik viskozite

420 TL

K219

Parlama noktası (açık kap)

240 TL

K220

Parlama noktası (kapalı kap)

385 TL

K221

Yağlarda optik emisyon cihazı ile element analizi (22 element)

1.500 TL

K267

Toplam Kjeldahl azotu tayini (gübre, inorganik maddeler, plastikler vb.)

540 TL

K268

Amonyum azotu tayini (gübre, inorganik maddeler vb.)

240 TL

K271

İnorganik katı ve sıvı numunelerde kimyasal içerik belirleme analizleri

Fiyat, örneğin incelenmesinden sonra belirlenir.

FİZİKSEL DENEY VE ANALİZLER

K25

Kuru elek analizi

180 TL

K26

Yaş elek analizi

240 TL

K27

Mastersizer lazer tekniği ile tane boyut analizi, yaş ölçüm (0.02-2000 µm)

420 TL

K213

Mastersizer lazer tekniği ile tane boyut analizi , kuru ölçüm (0.02-2000 µm)

445 TL

           
 

ÇEŞİTLİ PARAMETRE TAYİNLERİ

K28

Standart distilasyon

420 TL

K29

Su ve yağ emme testi

300 TL

K30

pH tayini

100 TL

K31

İletkenlik

110 TL

K32

Yoğunluk

300 TL

K33

Dökme yoğunluğu

120 TL

K34

Su, asit ve solventlerde çözünmeyen madde tayini

300 TL

K35

Su, asit ve solventlerde çözünen madde tayini

360 TL

K36

Nem

180 TL

K37

Kül oranının belirlenmesi

240 TL

K38

Kızdırma kaybı

300 TL

TEMİZLİK ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ

K39

Görünüş

60 TL

K40

Koku

60 TL

K41

Renk

60 TL

K42

Toplam aktif madde

360 TL

K43

Noniyonik aktif madde

360 TL

K44

Katyonik aktif madde

360 TL

K45

Anyonik aktif madde

360 TL

K47

Aktif klor

440 TL

K48

Sitrik asit

440 TL

K49

Kararlılık

360 TL

K50

Uzun süreli kararlılık

360 TL

K51

Kuru madde

360 TL

K52

Asidite

480 TL

K55

Asit sayısı

300 TL

K56

Toplam alkalinite

360 TL

K57

Sabunlaşmış ve sabunlaşmamış madde

720 TL

K58

Aktif oksijen

360 TL

K59

Serbest alkalinite

360 TL

K62

Gramaj

 100 TL

K63

Net rulo

75 TL

K64

Yaprak boyu

75 TL

K65

Yaprak eni

75 TL

K66

Yaprak sayısı

75 TL

K67

Cilt kreminde yağ

300 TL

K68

Cilt kreminde faz ayırımı

900 TL

K69

Cilt kreminde su

360 TL

K70

Pamuk numunesinde su emme ve su tutma yeteneği

360 TL

K71

Pamuk numunesinde suya batma

180 TL

K72

Pamuk numunesinde yüzey aktif madde

360 TL

K73

Pamuk numunesinde kül miktarı

180 TL

K74

Pamuk numunesinde nem

180 TL

K75

Pamuk numunesinde boyar madde

360 TL

K76

Pamuk numunesinde yağ ve yağlı madde

330 TL

K77

Sabunlarda titr noktası

660 TL

K79

Sabunlarda koroziflik

145 TL

K82

Köpük miktarı

120 TL

K84

Diş macununda incelik tayini

720 TL

K87

Kalınlık ölçümü

120 TL

K88

Asetik asite dayanım (Al folyo)

300 TL

K89

Ağır metal tayini (Al folyo)

720 TL

K90

Yapışma özelliği (streç film)

180 TL

K91

Bobin açma özelliği (streç film)

180 TL

K235

Deterjanlarda oksijen bağlı ağartıcı

420 TL

K236

Pamuk numunesinde eterde çözünen madde

420 TL

K237

Pamuk numunesinde ısı etkisi

300 TL

K239

Emme hızı (bulaşık süngeri ve temizlik bezi)

325 TL

K240

Saç boyasında aktif madde

360 TL

K241

Saç boyasında peroksit

360 TL

K242

Saç boyasında pH

120 TL

K243

Saç boyasında buharlaşma kaybı

300 TL

YAĞ ANALİZLERİ

K201

Bitkisel yağlarda iyot indisi

360 TL

K202

Bitkisel yağlarda asit indisi

360 TL

K203

Bitkisel yağlarda tortu

360 TL

K208

Yağlarda renk ve pigment

(Lovibond-Red, Lovibond-Yellow, Lovibond-Nötr, Klorofil, Karoten) (Tintometre cihazı)    

300 TL

K223

Petrol ürünlerinde toplam tortu

360 TL

K244

Petrol ürünlerinde anilin noktası

840 TL

K245

Petrol ürünlerinde akma noktası

480 TL

K246

Madeni yağlarda glikol

600 TL

K247

Madeni yağlarda doygunluk

1.920 TL

K248

Madeni yağlarda demülsiyon özelliği

240 TL

K249

Madeni yağlarda su ayrışması

240 TL

K250

Madeni yağlarda yağ ayrışması

240 TL

K251

Greslerde NBR-L elastomer uyumluluğu

720 TL

K261

Madeni yağlarda buharlaşma kaybı (Noack)  

900 TL

K262

Yanma noktası

390 TL

K263

Viskozite sınıfı

360 TL

K266

Petrol ürünlerinde viskozite-ağırlık sabitinin belirlenmesi

420 TL

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Fiziksel deney ve Analizler

ÇEŞİTLİ PARAMETRE TAYİNLERİ

 

K138

Distilasyon (standart)

350 TL

K139

Distilasyon (çözücü ile inceltilebilen boyalar için-vakum)

400 TL

K140

Plastiklerde su emme oranının belirlenmesi

275 TL

K145

Kırılma indisi

175 TL

K146

Karl Fischer ile su tayini (volumetric)

300 TL

K147

Şeffaf sıvılarda renk tayini

210 TL

K149

Donma noktası

210 TL

K150

Erime noktası (kapiller metot)   

210 TL

K151

Yoğunluk

300 TL

K152

Plastiklerde yoğunluk ve özgül ağırlık

360 TL

K153

Katı madde miktarının belirlenmesi (105 OC)

210 TL

K159

Kauçuk esaslı malzemelerde ekstrakte edilebilen madde miktarının belirlenmesi

810 TL

K160

Kauçuk malzemelerde fourier transform  infrared spektroskopisi (FTIR) ile kauçuk cinsinin belirlenmesi

875 TL

K285

Köpük kesme aktivite testi ASTM E2407-04

500 TL

ÖZEL TÜKETİM ÜRÜNLERİNDE PERFORMANS TESTLERİ

K265

Özel tüketim ürünlerinde performans testleri

Fiyat, örneğin incelenmesinden sonra belirlenir.

ÇÖZÜCÜ ANALİZLERİ

K166

Petrol ürünlerinde yoğunluk ve özgül ağırlık tayini (ASTMD 1298-99 ISO 12185)

210 TL

K167

Pensky-Martens kapalı kap cihazı ile alev alma noktası tayini

400 TL

K254

Cleveland açık kap cihazı ile alev alma noktası tayini

250 TL

ALKOL ANALİZLERİ

K170

Denatüre Edilmiş ve Denatüre edilmemiş Etil Alkol Analizleri (EC Council Regulation No: 625/2003)

2.600 TL

K171

Destile Alkollü İçki Analizleri (EC Council Regulation No: 2000R2870)

3.000 TL

KOMPOZİSYON - İÇERİK ANALİZLERİ

K264

Çözücü, kauçuk, plastik (polietilen, polipropilen, poliüretan, epoksi, poliamid, polyester, PVC, değişik polimerik kopolimerler vb.), boya, vernik,  kompozit malzeme vb. gibi malzemelerde kompozisyon analizleri

Fiyat örneğin incelenmesinden sonra  belirlenir.

K283

Kimyasal kompozisyon belirleme analizlerinde ön çalışma ve değerlendirme

150 TL

PATLAYICI MADDELER VE GAZ MÜHİMMATLARININ PARAMETRE ANALİZLERİ

K258

2-klorobenziliden malononitril (CS) miktarsal analiz

2.400 TL

K259

RDX-kimyasal ve fiziksel karekterizasyon (MIL-DTL - 398D)

Talep edilen parametrelere göre fiyat belirlenir.

K260

HMX-kimyasal ve fiziksel karekterizasyon (MIL-DTL - 45444C)

Talep edilen parametrelere göre fiyat belirlenir.

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Spektrometresi Laboratuvarı

Sıvı NMR (700 MHz)

 

 

K172

1H (proton) spektrumu

200 TL

K173

D2O-exchange spektrumu

200 TL

K174

13C (decoupled) spektrumu

240 TL

K175

13C APT spektrumu

240 TL

K176

13C (coupled) spektrumu

240 TL

K177

13C DEPT spektrumu

240 TL

K178

COSY-2D spektrumu

240 TL

K179

NOESY-2D spektrumu

240 TL

K180

ROESY-2D spektrumu

240 TL

K181

TOCSY-2D spektrumu

240 TL

K182

HETCOR-2D spektrumu

240 TL

K183

COLOC-2D spektrumu

240 TL

 

K184

HSQC-2D spektrumu

240 TL

K185

HMBC-2D spektrumu

240 TL

K186

HMQC-2D spektrumu

240 TL

K187

31P spektrumu

240 TL

K188

15N spektrumu

240 TL

K189

17O spektrumu

240 TL

K190

19F spektrumu

240 TL

K191

1H (shift reagent ile kaydırma) spektrumu

240 TL

K255

11B spektrumu

240 TL

K284

NMR cihazı ile ortalama polimer uzunluğu tayini

400 TL

Katı NMR (400 MHz)

 

 

K291

13C, 31P, 15N CP-MAS (5 kHz-15kHz)

500 TL

K292

T1, T2 ağırlıklı görüntüleme

500 TL

K293

Yayınım-ağırlıklı görüntüleme (DWI)

600 TL

Numune haznesinde kontaminasyon oluşturulduğunda, kontamine olan her numune haznesi için 4000₺ ek ücret talep edilmektedir.

 4 saati aşan 13C NMR deneyleri için analiz ücretinin %25'si

8 saati aşan 13C NMR deneyleri için analiz ücretinin %50'si

16 saati aşan 13C NMR deneyleri için analiz ücretinin %60'si ilave edilir

**Kloroform-d1 (CDCl3), Dimetil sülfoksit-d6 (DMSO-d6) ve Döteryum oksit (D2O) harici çözücülerde çalışılması durumunda, hazırlanan her bir numune için ekstra olarak ücret talep edilir.

***Düşük sıcaklıklarda yapılacak analizler için analizin türüne göre ekstra ücret talep edilebilir.

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Kütle Spektrometresi Laboratuvarı

K230

ESI-TOF kütle spektrumu (kalitatif)

550 TL

K231

MALDI-TOF kütle spektrumu

670 TL

K232

Yüksek rezolüsyonlu kütle spektrometresi (HRMS)

655 TL

K257

HPLC-UV Detection            

Ölçüm koşullarına bağlı olarak fiyat belirlenir.

K274

Kozmetik ürünlerinde paraben (Etil, metil vb.) tayini (Tek bir bileşen için, HPLC)

1.200 TL

K280

Etken madde tayini          

Fiyat örneğin incelenmesinden sonra belirlenir.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

K233

Uzmanlık alanları, proje çalışmaları vb. konularda danışmalık ve eğitim desteği verilmesi

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.