Katalizör Araştırma Laboratuvarı

-A +A

Kimyasal Teknoloji Enstitüsü bünyesindeki “Üretim Teknolojileri” Stratejik İş Birimi- “Katalizör Araştırma Laboratuvarı” nda; genel olarak yürütülen Ar&Ge projeleri ile ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Kömür, doğal gaz ve biyokütle gibi kaynaklardan elde edilebilen sentez gazından sıvı yakıt ve değerli kimyasalların elde edilerek bunların temiz ve verimli bir şekilde üretimi ve diğer sektörlerde kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılabilmektedir.

Bu laboratuarda temel olarak katalizör sentezleri ve sentezlenen katalizörlerin farklı (yüksek basınç, yüksek sıcaklık vb.) koşullar altında performanslarının incelenmesine yönelik yetkin bir alt yapı mevcuttur. Farklı yöntemlerle ve farklı koşullarda geliştirilen katalizör numunelerinin pilot ve endüstriyel ebatta kullanımına uygun olarak birebir uygulama koşulları simüle edilerek:

  • Üretim proseslerinin geliştirilmesi,
  • Kullanım ömürlerinin belirlenmesi,
  • Kimyasal ve fiziksel özelliklerinin belirlenmesi,
  • Çevresel etkilerinin belirlenmesi ve incelenmesi

yönünde çalışmalar yapılabilmektedir.