İnorganik Malzemeler Araştırma Laboratuvarı

-A +A

Kimyasal Teknoloji Enstitüsü bünyesindeki “Üretim Teknolojileri” Stratejik İş Birimi-“İnorganik Araştırma Laboratuvarı”nda; Ar-Ge projeleri kapsamında kamu ve özel sektörün ihtiyacı olan katma değeri yüksek yeni malzeme/kimyasal/ürünlerin üretim ve uygulama teknolojilerinin geliştirilmesi çalışmaları yapılmaktadır. Yeşil ve sürdürülebilir üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ile gerekli teknolojilerin yurt dışından alınması yerine Türkiye’de üretilmesine katkı sağlanmaktadır.