İleri Polimerik Malzemeler Araştırma Laboratuvarı

-A +A

Kimyasal Teknoloji Enstitüsü bünyesindeki “Savunma ve Adli Bilimler” Stratejik İş Birimi- “İleri Polimerik Malzemeler Araştırma Laboratuvarı” nda;  polimerleşmede kullanılan yeni monomer sentezi ve birçok çeşit polimerizasyon yöntemi ile üretilen bazı polimerlerin sentez, karakterizasyon ve uygulamaları yapılmaktadır. Genel olarak;

  • Monomer ve polimerlerin sentezi
  • Polimer üretim proseslerinin geliştirilmesi için gerekli laboratuar çalışmaları,
  • Ürünlerin kimyasal ve fiziksel özelliklerinin belirlenmesi,
  • Enerjetik polimer sentezi
  • Polimer ince filmlerin hazırlanması
  • Yüksek performans polimerlerinin sentez ve uygulamaları
  • Yeni polimer sentez ve modifikasyon yöntemlerinin geliştirilmesi  

konularında çalışmalar yapılmaktadır.

Enstitümüzde yürütülmekte olan stratejik Ar&Ge projeleri ile Ülkemizde üretimi olmayan ve askeri alanlarda kullanılan, stratejik polimerlerin üretim yöntemleri ve uygulamaları konusunda katkı sağlanarak ülkemizin dışa bağımlılığının azaltılması hedeflenmektedir.