Gaz Kromatografisi Laboratuvarı

-A +A

Kimyasal Teknoloji Enstitüsü bünyesindeki Gaz Kromatografisi Laboratuvarında ilaç, petrokimya, gıda, polimer gibi endüstri kollarından gönderilen birden çok bileşenli buharlaşabilen numunelerin kromatografik yöntemle ayırımı ile kalitatif ve kantitatif analizleri yapılmaktadır. Bünyesinde bulundurduğu kütle spektrometre cihazı ile malzemeyi oluşturan maddelerin tanımlaması yapılabilmektedir. Aynı zamanda Gaz Kromatografisi Laboratuvarında alkol analizleri (metil alkol ve etil alkol) ile standart dışı akaryakıt numunelerinde de kalitatif ve kantitatif analizler yapılmaktadır.