Adli ve Güvenlik Malzeme Teknolojileri Laboratuvarı

-A +A

Kimyasal Teknoloji Enstitüsü bünyesindeki “Savunma ve Adli Bilimler” Stratejik İş Birimi- “Adli ve Güvenlik Malzeme Teknolojileri Laboratuvarı” nda; Ülkemiz güvenlik güçlerinin ve savunma sanayisinin ihtiyacı olan özellikli kimyasalların ve formülasyonların geliştirilmesine yönelik;

  • Sentez ve formülasyon geliştirilmesi,
  • Üretim proseslerinin geliştirilmesi,
  • Kullanım ömürlerinin belirlenmesi,
  • Kimyasal, fiziksel ve morfolojik özelliklerinin belirlenmesi,
  • Etkinlik testlerinin gerçekleştirilmesi,

konularında çalışmalar yapılmaktadır.