Kurum Kültürü ve Politikalar

-A +A

Hedefimiz

Kimya teknolojileri alanında uygulamalı araştırmalar yapan, önder ve yetkin bir araştırma ve teknoloji merkezi olmak.
Görevimiz

Ulusal sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ve dünyadaki gelişmelere paralel olarak kimya teknolojilerinin geliştirilmesine öncülük etmektir.
Bu kapsamda, kimya teknolojileri konularında ülkemizin orta ve uzun dönemli gereksinimlerine yönelik araştırma ve uygulama projeleri yürüterek, bilim ve teknolojiye olduğu kadar yurt ekonomisine de katkıda bulunmaktır.
Hedeflerimiz

Kimyasal Teknoloji Enstitüsü'nün amacı, ulusal sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ve Dünyadaki teknolojik gelişmelere paralel olarak, kimya teknolojilerinin geliştirilmesine öncülük etmektir. Bu kapsamda kimya teknolojileri konularında ülkemizin orta ve uzun dönemli gereksinimlerine ve Avrupa Birliği entegrasyon sürecine yönelik araştırma ve uygulama projeleri yürüterek, bilim ve teknolojiye olduğu kadar yurt ekonomisine de katkıda bulunmaktır.
Kimyasal Teknoloji Enstitüsü, çalışmalarında Marmara Araştırma Merkezi ve TÜBİTAK'ın diğer organları ile yurt içinde ve yurt dışında kimya konularında araştırma ve uygulamalar yapan kuruluşlarla işbirliği yapar, bu konulardaki altyapı olanaklarını ve proje yapabilme potansiyelini sürekli olarak geliştirir.
Kalite Politikamız

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nin Kalite ve Çevre politikası doğrultusunda;
En üst düzeyde başarıyı yakalamak ve yaratıcılığı geliştirmek için var olan uzmanlık alanlarında çalışmalar yapan, yeni uzmanlık alanları ve teknolojiler geliştiren, ülkemizin rekabet gücünü arttırarak toplumun refahına ve ekonomiye katma değer sağlayan bilim ve teknoloji enstitüsü olmak.
Bu politika çerçevesinde Kimyasal Teknoloji Enstitüsü, müşterilerine EN ISO/IEC 17025 Test ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartların, EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Şartlarının ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri standartlarının gerekliliğini karşılayacak düzey ve kalitede hizmet vermeyi taahhüt eder.
Tüm KTE çalışanları;

  • Hizmet ve ürün kalitesindeki sürekli iyileşmenin bilincindedir.
  • Laboratuvarlarının yeterliliğini, sonuçların güvenilirlik ve gizliliğini kaybedecek veya zayıflatacak hiçbir uygulamaya dâhil olmaz.

KTE Yönetimi;

  • Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere; çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun/mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı,
  • Planlanan faaliyetler ve/veya yeni gelişmeler ile yeni yatırımları gerçekleştirirken çevresel etkileri, iş sağlığı ve güvenliği risklerini dikkate almayı, kontrol yöntemlerini tanımlamayı,
  • Tüm faaliyetlerinde doğal kaynakları verimli kullanmayı, geri kullanım ve dönüşümü desteklemeyi,
  • Faaliyetleri sırasında olası çevre kazalarından ve acil durumlardan oluşacak çevresel etkileri, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik riskleri güvence altına alarak kontrol altında tutmayı; zararlarını azaltmayı,
  • EN ISO/IEC 17025:2005 Uluslararası Standardı’nın gereklerini karşılayan bir laboratuvar ortamı sağlayarak, iyi bir mesleki ve teknik uygulama ile müşterilerine sürekli artan kalitede hizmet vermeyi,
  • Üstlendiği misyon ve ürettiği hizmetlerin kalitesi ile güvenilirlik, dürüstlük, tarafsızlık, gizlilik, sürekli iyileşme ve bilimsellik ışığında ulusal ve uluslararası alanda önder bir enstitü olmayı,
  • Personelinin kararlarını etkileyebilecek hiçbir iç ve dış etkiye maruz kalmamasını ve sorumluluklarını anlamasını sağlamayı,
  • Tüm Laboratuvar personelinin kalite sistem dokümantasyonunu ve kalite politikasını benimsenmesi, öğrenmesi ve kendi işlerinde uygulanması için gerekli faaliyetleri yürütmeyi

taahhüt eder.