TSE-KTE İŞ BİRLİĞİNE BİR YENİSİ EKLENDİ

-A +A

Ülkemizin yer altı zenginliklerinin miktarsal tespitinde Kimyasal Teknoloji Enstitüsü (KTE) ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 03 Ekim 2019 tarihinden itibaren ortak çalışmalara başladı.

Bu çalışma çerçevesinde ülkemizde bulunan belirli cevherlerin analiz metotlarının validasyonu yapılarak seçilmiş cevherlerin miktarsal tayinleri KTE tarafından yapılmaya başlandı.

12.06.2020