Toplumsal Olaylara Müdahale Amaçlı Sis ve Göz Yaşartıcı Mühimmat Eczaları Üretim Teknolojisi Teknoloji Transferi

-A +A

Toplumsal Olaylara Müdahale Amaçlı Sis ve Göz Yaşartıcı Mühimmat Eczaları Üretim Teknolojisi Teknoloji Transferi

TÜBİTAK MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsü (KTE) tarafından 110G072 No’lu “TOMAG-Toplumsal Olaylara Müdahale Amaçlı Gaz Mühimmatlarının Geliştirilmesi” başlıklı, TÜBİTAK KAMAG 1007 destekli proje kapsamında üretim teknolojisi geliştirilen “Sis Mühimmatı ve CS Bileşiğiyle Yapılan Göz Yaşartıcı Mühimmat Eczası Üretim Teknolojileri”ne ait üretim ve satış hakkı basit lisans ile İdeal Av Spor Turizm İmalat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti’ye devredildi.

Lisans sözleşmesi TÜBİTAK MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır Tunaboylu ve İdeal Av firması Genel Müdürü Cemil Eryürek’in katılımı ile 19 Eylül 2016 tarihinde imzalandı.

Yurtdışından ithal edilmekte olan bu ürünler ülkemizde üretilmeye başlandığında ülkemize en az 2,000,000 ABD Doları katma değer sağlayacak, gaz mühimmatlarının temin süreleri kısalacak ve acil ihtiyaç durumunda sorun yaşanmayacaktır.

Buna ek olarak piyasada kullanılan gaz mühimmatlarının toksisite test çalışmaları ülkemizde ve yurtdışındaki çeşitli laboratuvarlarda yapılarak toksik etkileri belirlenmiştir. Amerika’da yapılan akut göz iritasyon testi (OECD 405) ile halihazırda kullandığı ithal mühimmatların gözde kalıcı etki bıraktığının tespit edilmesine karşın, proje kapsamında geliştirilen mühimmatların geçici etkili olduğu ve gözde kalıcı etki bırakmadığı belirlenmiştir.

Fotoğraflar

29.09.2016