17. Kimya Teknik Komitesi Toplantısı Yapıldı

-A +A

Kimya Teknik Komitesi (KİMTEK) 17. Toplantısı 31 Ağustos 2016 tarihinde Ankara’da T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında gerçekleştirildi.

Ülkemiz kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve hedefler doğrultusunda kimya sanayiinde günün şartlarına ve teknolojinin gereklerine göre yeni ufukların açılmasında, rekabet gücünün yükselmesinde sanayinin dengeli ve süratli bir şekilde gelişmesini sağlamak ve teşvik etmek için yapılacak çalışmalara alt yapı oluşturulması amacıyla kurulan Kimya Teknik Komitesinin 17. toplantısına MAM adına Kimyasal Teknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ülker Beker ve Strateji Planlama Birim Yöneticisi Necdet Barlas katıldı.

Konu ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı toplantıda, kimya sektörünün mevcut durumu, çevreye ve insan sağlığına duyarlı, katma değeri yüksek sürdürülebilir ürünlerin üretilmesi konularının yanı sıra ağırlıklı olarak Türkiye Kimya Strateji Belgesi (2017-2020) Hedef ve Eylemlerinin Belirlenmesi çalışması üzerinde görüşmeler yapıldı.

Fotoğraflar

05.09.2016