Uygulamalı Elektrokimyasal Prosesler

-A +A

Elektrokimyasal prosesler, kimyasal proses ve elektrik akımı temelleri üzerine kurulu olan teknolojik uygulamalardır. Birçok uygulama sahası olan bu prosesler vasıtasıyla; kimyasal sentez, batarya anot- katot üretimi, çözeltiden metal giderimi/kazanımı ve yüzey kaplama gibi işlemler gerçekleştirilebilmektedir. Membranlı elektroliz klor-alkali prosesi ile kostik üretimi, galvaniz kaplama işlemi, elektrokazanım ile bakır üretimi, elektrodiyaliz ile çeşitli kimyasalların ayırımı endüstriyel açıdan önemli elektrokimyasal prosesler arasında sayılabilir.

Elektrokimyasal prosesler, ülkemiz açısından taşıdığı yaygın kullanımı, ekonomik değeri ve çevre-dostu olması nedeniyle önem arz etmektedir. Enerji, Savunma, Metal, Otomotiv vb. gibi sektörler için de elektrokimyasal prosesler etkin biçimde kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu proseslerin Türkiye şartlarında geliştirilmesi, optimizasyonu ve ithalat bağımlı proses ekipmanlarının üretim yöntemlerinin geliştirilmesi önemli AR-GE problemleri arasındadır.    

Bu noktada,  TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kimyasal Teknoloji Enstitüsü bünyesindeki Uygulamalı Elektrokimyasal Prosesler Grubu,…

Çalışma alanları:

  • Anot, katot, elektrolit ve katkı malzemeleri üretimi
  • Elektrokimyasal ayırma teknolojileri (Elektrodiyaliz, Elektrodeiyonizasyon)
  • Membranlı elektroliz prosesleri
  • Elektrokaplama esaslı güneş hücreleri geliştirilmesi