Üretim Teknolojileri

-A +A

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kimyasal Teknoloji Enstitüsü Üretim Teknolojileri Grubunda Ar-Ge projeleri ile ülkemiz sanayinin ihtiyacı olan kullanım alanına özel muadil ürünlerin üretim proseslerinin geliştirilmesi ve teknoloji üretme düşüncesi çerçevesinde gerekli teknolojilerin yurt dışından alınması yerine Türkiye’de üretilmesine yönelik olarak çevre dostu, insan sağlığı, enerji, üretim, uygulama ve bakım-onarım maliyetleri açısından ülke ekonomisine katma değer sağlayan proses ve teknolojilerin geliştirilmesi çalışmaları yapılmaktadır.

Proje grubunda ayrıca kamu ve sanayinin ihtiyacı doğrultusunda darboğaz giderme, ekipman değerlendirmeleri, ön fizibilite hesaplamaları, teknoloji değerlendirme ve geri kazanım teknolojileri çalışmaları kapsamında Ar-Ge projeleri yapılmaktadır. 

Kimyasal Teknoloji Enstitüsü’nde bulunan Üretim Teknolojileri Stratejik İş Birimi ekibi, %31’i doktora, %23’ü yüksek lisans eğitimini tamamlamış araştırmacı ekibiyle ve teknisyenleriyle 35 kişilik bir ekip olarak faaliyet göstermektedir.

Stratejik İş Birimi Grupları:

  • Proses Geliştirme
  • Kömür Esaslı Alternatif Ürünlerin Üretimi
  • Uygulamalı Elektrokimyasal Prosesler
  • Polimer Üretim Prosesleri
  • Katalizörlerin Üretimi
  • Geri Kazanım Prosesleri
  • Minerallerden Özellikli Ürünlere Dönüşüm Teknolojileri
  • Organik Elektronik Teknolojileri
  • Asfalt ve Uygulama Teknolojileri