Savunma ve Adli Bilimler

-A +A

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kimya Enstitüsü Türkiye'deki güvenlik güçlerinin ve savunma sanayisinin kimya alanındaki ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Ar-Ge faaliyetlerini yürütmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda kurulan TÜBİTAK MAM Kimya Enstitüsü Adli Bilimler ve Savunma Teknolojileri Stratejik İş Birimi, Türkiye'nin gereksinimleri, müşteri kurum ve kuruluş talepleri doğrultusunda prototip seviyesine kadar ürün geliştirmek ve bu sektördeki yerli üretimi teşvik ederek ulusal savunma sanayisinin uluslararası pazarda rekabet gücünü artırmak için Ar-Ge desteği sağlamayı hedeflemektedir.

Ulusal sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ve Dünyadaki teknolojik gelişmelere paralel olarak, kimya teknolojilerinin geliştirilmesine öncülük etmek için Ar&Ge desteği sağlamak misyonuyla hareket eden Kimya Enstitüsü, güvenlik güçlerimizin kimya alanındaki ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Ar-Ge çalışmaları yapmaktadır.

Kimyasal Teknoloji Enstitüsü’nde bulunan Savunma Teknolojileri ve Adli Bilimler Stratejik İş Birimi ekibi, %47’si doktora, %18’i yüksek lisans eğitimini tamamlamış araştırmacı ekibiyle ve teknisyenleriyle 17 kişilik bir ekip olarak faaliyet göstermektedir.

Stratejik İş Birimi Grupları:

  • Enerjik Malzemeler
  • Gaz Tutucu Sistemler
  • Savunma Alanında Kullanılan Malzemeler
  • Adli Bilimler