Proses Geliştirme

-A +A

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kimyasal Teknoloji Enstitüsü Proses Geliştirme Grubu, Türkiye'nin kimya teknolojileri alanında ihtiyaç duyduğu alanlarda, müşteri kurum ve kuruluş talepleri doğrultusunda prosesler geliştirmek ve ülkemizdeki kimyasal teknolojilerle ilgili sanayinin uluslararası pazarda rekabet gücünü artırmak için Ar-Ge desteği sağlamaktadır.

Proses geliştirme gurubu stratejik iş birimi bünyesindeki diğer guruplarla ve ihtiyaç duyulması halinde diğer stratejik iş birimindeki guruplarla koordineli olarak çalışmakta ve herbir çalışma gurubunun ihtiyaç duyduğu proses geliştirme çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Çalışma Alanları:

Kimyasal Proses Tasarımı

  • Belirlenen kimyasal prosesler için akış şemalarının oluşturularak proseslerde yer alan üniteleri ve bu ünitelerin birbirleri ile olan bağlantıları ortaya koyulmaktadır.

Modelleme ve Simülasyon

  • Tasarımı gerçekleştirilen kimyasal proseslerin bilinen teknikler ve bilgisayar simülasyonları kullanmak suretiyle başlangıç aşamasında prosesi veya sistemi parçalara ayırarak inceleme ve kavrama çalışmaları yapılmaktadır.

Proses Kontrol

  • Tasarım aşamasında ya da mevcut proseslerde ürün kalitesini düzeltmek, hızlı değişimleri kontrol altında tutabilmek, üretim maliyetini düşürmek, üretim tesisinin çevre ile uyumlu çalışmasını sağlamak amacıyla kontrol çalışmaları yapılmaktadır.

Optimizasyon

  • Proses tasarımı ve modelleme çalışmaları sonrasında ortaya çıkan prosesin çalışma koşulları göz önünde bulundurularak proses değişkenlerini ve parametrelerini en iyi hale getirme çalışmaları yapılmaktadır.

Fizibilite Çalışmaları

  • Kimyasal teknolojileri ilgilendiren projelerin (kısmi, yeni, komple yeni yatırım, yenileme, modernizasyon vb.) ekonomik potansiyellerini ve pratik olarak uygulanabilirliklerini belirlemek amacıyla projelerin teknik, finansal ve ekonomik verilerinin saptanmasına dayalı olarak yatırım sürecini tahmini olarak öngörmeye dayalı çalışmalar yapılmaktadır.