Polimer Üretim Prosesleri

-A +A

TÜBİTAK MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsü polimer bilimi ve teknolojisi alanında Türkiye kimya ve petrokimya sanayi için katma değeri yüksek ürün ve teknolojiler geliştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası platformda projeler yürütmeyi hedeflemektedir. Enstitü bünyesinde aşağıdaki verilen alanlarda çalışmalar yürütülmektedir.

Membran Üretim Teknolojileri ve Uygulamaları

Yakıt pilleri için polimer elektrolit membranların geliştirilmesi

 • Doğrudan sülfonlu polimer sentezi için monomer tasarımı ve sentezi
 • Kontrollü polimerizasyon yöntemleri ve “click kimyası” ile farklı topolojiye sahip proton iletken polimerlerin (blok, aşı ve yıldız blok kopolimer iyonomerler) sentezi
 • Ticari polimerlerin sülfonasyonu
 • Organik-Organik karışım (blend) ve kompozit membranların hazırlanması
 • Geliştirilen membranların termal, mekanik ve elektrokimyasal karakterizasyonuna yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Polimer elektrolit membranların geliştirilmesine yönelik Sanayi, TÜBİTAK COST ve TÜBİTAK 1001 destekli üç proje yürütülmüş ve başarıyla tamamlanmıştır.

Özel Uygulamalara Yönelik Polimer Sentez ve Modifikasyonu

 • Kontrollü polimerizasyon yöntemleri (ATRP, NMP, ROP) ile iyi tanımlanmış yapıda fonksiyonel polimerler
 • Karboran esaslı polimerler
 • Polimid, Polietersülfon (PES), Polietereterketon (PEEK) gibi yüksek sıcaklık dayanımlı polimerler
 • Epoksi, poliester ve poliüretan türü polimerlerin tasarımı, sentezi ve çeşitli alanlarda kullanımı için uygun formülasyonların hazırlanması.
 • TDI/TMP içeren prepolimerler
 • UV ile kürleşen reçineler ve formülasyonları
 • Biyouyumlu polimerler

Konularında çalışmalar yürütülmektedir

Polimerik Kaplamalar

UV ile kürleşebilen kaplamalar ve çeşitli uygulamalar için formülasyon hazırlanması

Polimer Kompozitler

Termoplastik matris tasarımı ve sentezi, farklı uygulama alanları için çok fonksiyonlu polimer matrisli kompozit ve nanokompozitlerin geliştirilmesi

Polimer Esaslı Aerojeller

Yalıtım malzemeleri