Minerallerden Özellikli Ürünlere Dönüşüm Teknolojileri

-A +A

TÜBİTAK MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsü’nde, Türkiye'nin gereksinimleri doğrultusunda ulusal kimya sanayinin uluslararası pazarda rekabet gücünü artırmak için kimyasalların ve doğal kaynakların hammadde olarak kullanıldığı proseslerle; katma değeri yüksek, kullanım alanına özel muadil ürünlerin (moleküler elek, katalizör özellikli zeolit, adsorbanlar, iyon değiştiriciler,  bor, bentonit, zeolit, kaolinit, sepiyolit ve silika bazlı vb.) laboratuvar ve pilot ölçekte üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, optimizasyonu ve test edilmesi aşamalarında Ar-Ge proje çalışmaları yapılmaktadır.