Katalizörlerin Üretimi

-A +A

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kimyasal Teknoloji Enstitüsü Kataliz Teknolojileri Grubu, Türkiye'nin gereksinimleri, müşteri kurum ve kuruluş talepleri doğrultusunda ürün geliştirmek ve ulusal katalizör sanayisinin uluslararası pazarda rekabet gücünü artırmak için Ar-Ge desteği sağlamaktadır.

Heterojen Katalizörler

  • Değerli Metal İçeren Heterojen Oksidasyon Katalizörleri
  • Cu/Zn/Al İçeren Heterojen Hidrojenasyon Katalizörleri
  • FCC (Fluid Ctalytic Cracking) Katalizörleri

Organik Katalizörler

  • Farmasötikler gibi pahalı ve yüksek saflık gerektiren kimyasalların üretiminde metal içermeyen katalizörlerin (organokatalizörler) kullanımı son yıllarda büyük önem kazanmışlardır. Bu yüzden daha etkin ve seçici kiral organokatalizörlerin geliştirilmesi yönünde araştırmalar yürütülmektedir.