Geri Kazanım Teknolojileri

-A +A

Tüketimin önüne geçilemez bir şekilde her geçen gün artması ve var olan kaynakların tükenmesinden dolayı geri kazanım teknolojileri alanında yapılan bilimsel çalışmalar ve yatırımlar hem dünyada hem de ülkemizde artmıştır. TÜBİTAK MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsü ülkemizde yakın dönemde gelişmekte olan geri kazanım sektörüne yönelik proses geliştirme veya yenilikçi çözümler sunan birçok proje yapılmıştır. Ar-Ge projeleri kapsamında,

  • Atıkların toplama ve kullanım kapasitesinin sağlıklı çevre, ekonomik ve sosyal yararlar temel alınarak artırılması,
  • Mevcut geri kazanım tesislerinin teknik ve ekonomik çerçevede değerlendirilmesi ve uygun geri kazanım teknolojilerinin belirlenmesi,
  • Geri kazanım proseslerinin geliştirilmesi ve uygun teknoloji kullanılarak geri kazanım tesisinin kurulması,
  • Atık pillerin geri kazanım teknolojilerinin geliştirilmesi,
  • Atık madeni yağların geri kazanım teknolojilerinin geliştirilmesi,
  • Tükenmiş katalizörlerden değerli metal geri kazanım teknolojilerinin geliştirilmesi,
  • Nadir toprak elementlerinin geri kazanımı çalışmaları,
  • Teknik ve idari standartların (şartnamelerin) oluşturulması/hazırlanması ve uygulanması

çalışmaları yapılmaktadır.