Gaz Tutucu Sistemler

-A +A

Savunma sanayine yönelik, katma değeri yüksek yeni nesil gaz tutucu katı adsorban ve sistemlerin geliştirilmesi enstitümüzün öncelikli hedefleri arasındadır.

Bu amaçla yapılan çalışmalar:

  • Gaz Tutucu Adsorbanlar: Organik/inorganik katı adsorbanların geliştirilmesi ve pilot ölçekte üretimi, kimyasal ve yapısal karakterizasyonu, farklı gaz karışımları (korozif gazlar dâhil) için adsorban performansının dinamik ve gravimetrik ölçümü
  • Gaz Maskeleri ve Filtreler: Zehirli gazlara yönelik maske filtreleri için adsorban ve katalizörlerin geliştirilmesi; karakterizasyonu ve performans ölçümleri.

Özellikle, oksijen üretici kaçış maskeleri için filtre kimyasallarının yerli imkânlarla üretimine yönelik ar-ge çalışmaları.

  • Gaz Tutma Prosesleri: Döngüsel adsorpsiyon/desorpsiyon proseslerinin (sıcaklık, vakum veya basınç salınımlı) tasarımı
  • Karbondioksit (CO2) Tutucu Sistemler: Savunma sanayinde uygulamaya yönelik CO2 tutma sistemlerinin geliştirilmesi.