Enerjetik Malzemeler

-A +A

Kimyasal Teknoloji Enstitüsü, Savunma sanayiinde küresel düzeyde Ülkemiz çıkarlarının korunmasını gözeterek, ulusal güvenlik gereksinimlerini karşılayan yeni nesil enerjetik malzemelerin Ülkemiz imkanlarıyla üretilmesine yönelik projeleri başarıyla hayata geçirmektedir. Tüm araştırma ve geliştirme çalışmalarımızda önceliğimiz, Ülkemizin bilim ve teknoloji düzeyinin gelişmesinde öncü rol oynayan, toplumsal refaha katkısı tartışılmaz bir ulusal savunma, havacılık ve uzay sanayine sahip olma vizyonudur. Ülkemizin dünyada rekabet üstünlüğü kazanması hedefi doğrultusunda, savunma teknolojilerini geliştirebilme yeteneği kazanması, bu kapsamda gerçekleştirilen stratejik Ar&Ge projeleri ve nitelikli laboratuvarların yetkinliği ile doğrudan ilişkilidir.

“Vizyon 2023” Teknoloji Öngörü Çalışmasında, Ülkemizin Savunma Teknolojilerini geliştirebilme yeteneği kazanması kapsamında, öncelik verilmesi gereken teknolojik faaliyet konuları arasında, “Kritik silah, mühimmat ve korunma sistem ve teknolojileri geliştirebilmek” yer almaktadır. Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafi konum göz önüne alındığında, bölgedeki askeri anlamda sıcak gelişmeler nedeniyle, mühimmat teknolojilerine ilişkin alanlarda teknolojik yeteneklerimizin geliştirilmesi zorunludur.

Bu amaç doğrultusunda, askeri mühimmatlarda kullanılan ve yurtdışı kaynaklardan satın alım yoluyla temin edilen enerjetik malzemelerin Ülkemizde üretilebilmesi kapsamında gerekli olan üretim proseslerinin geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uygunluk çalışmalarının gerçekleştirileceği “Ulusal Enerjetik Malzemeler Sentez ve Karakterizasyon Laboratuvarı TÜBİTAK MAM Gebze Yerleşkesinde kurulmaktadır.

Savunma Sanayiinde ve uzay teknolojilerinde kendi kendine yeten bir ülke konumunda olma vizyonuna doğrultusunda, Merkezimiz Kimyasal Teknoloji Enstitüsü bünyesindeki “Savunma ve Adli Bilimler” Stratejik İş Birimi çalışma alanları;

  • Füze Teknolojisi Kontrol Rejimine tabi yüksek enerjili kimyasal maddelerin üretim proseslerinin geliştirilmesi,
  • Yüksek enerjili kimyasal maddelerin kimyasal ve fiziksel karakterizasyon çalışmaları,
  • Özgün yüksek enerjili kimyasalların sentez ve karakterizasyon çalışmaları,
  • Yeni nesil, yüksek enerjili kimyasal maddelerin pilot ölçekli üretim tesislerinin kurulması,

“Savunma ve Adli Bilimler” Stratejik İş Birimi Laboratuvarları;

  • Enerjetik Malzemeler Laboratuvarı,
  • Adli ve Güvenlik Malzeme Teknolojileri Laboratuvarı,
  • Adsorban Araştırma Laboratuvarı,
  • Heterojen Katalizör Araştırma Laboratuvarı,