Asfalt ve Uygulama Teknolojileri

-A +A

Artan çevre bilinciyle çevresel etkileri en az olan üretim ve uygulama tekniklerinde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Günümüz dünyası çok ciddi bir küresel ısınma tehdidi altında olup bu konuyla ilgili bilinç giderek artmış, daha sıkı çevre ve emisyon şartnameleri ortaya konmuştur. Asfalt, yol yapımlarında ve kaplamalarda kullanılan, genel olarak çakıl/mıcır, kum, filler ve bağlayıcı bileşenlerinden oluşan bir karışımdır ve bağlayıcı madde olarak genellikle bitüm bileşeni kullanılır.

TÜBİTAK MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsü ulusal kaynakların etkin ve verimli kullanılması;  çevre kirliliği, insan sağlığı, enerji, üretim, uygulama ve bakım-onarım maliyetleri açısından ülke ekonomisine katma değer sağlayan projeler kapsamında

  • Ilık karışım asfalt katkıları üretim ve uygulama teknolojilerinin geliştirilmesi,
  • Soyulma önleyici ve soğuk asfalt katkılarının üretim ve uygulama teknolojilerinin geliştirilmesi,
  • Geri kazanılmış asfalt (RAP) malzemenin kullanım ve uygulamaları çalışmaları yapılmaktadır.