TÜBİTAK MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsü (KTE) Yüksek arayüz uyumluluğu, düşük yüzey direnci, yüksek termal iletkenliğine sahip yeni nesil polimer nanokompozitler geliştiriyor.

TÜBİTAK MAM KTE-EÜAŞ İşbirliği farklı çalışma konularında devam ediyor.

Kimyasal Teknoloji Enstitüsü KBRN alanındaki yetkinliğini arttırıyor

Öğrencilerimiz, TÜBİTAK MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsü’nde kimya sektörünün farklı alanlarını kapsayan bilimsel faaliyetlerin içinde olma fırsatı buldular.

Verimli, Kararlı ve Kurşun (Pb) İçermeyen Güneş Modülleri Geliştiriyoruz.

Ülkemiz hem geleneksel tıp uygulama sahasında hem de hammadde ve ürün bağlamında bitki çeşitliliği açısından dünyanın en zengin coğrafyalarından birindedir.

1
2
3
4
5
6
7