SSM nin 2017-2021 yol haritasına TÜBİTAK MAM desteği

-A +A

SSM Teknoloji Yönetim Stratejisi Çalıştayı

SSM Müsteşarlığı tarafından Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi konusunda verimliliğin artırılabilmesi, stratejik yönetim bakışıyla etkinliğinin yükseltilmesi için 2011 yılında 5 yıllık Teknoloji Yönetim Stratejisi (2011-2016) dokümanı hazırlanmıştı. Bu dokümanın 2017-2021 yıllarını kapsayacak şekilde yeniden hazırlanması için 15 Haziran 2016 günü Teknopark İstanbul’da bir gün süreli çalıştay düzenlenmiştir. SSM tarafından organize edilen çalıştaya seçkin firmalardan yaklaşık yüz kişilik uzman grubu katılmıştır.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ni temsilen; Malzeme Enstitümüzden Ahmet Taşkın, Havva Kazdal Zeytin, Özgür Duygulu; Çevre ve Temiz Üretim Enstitümüzden Haldun Karan; Kimya Teknolojileri Enstitümüzden Elif Ünveren olmak üzere beş araştırmacımızla çalıştaya iştirak edilmiştir.

Bilindiği üzere; son dönemde askeri sistemlerin teknoloji odaklı gelişimi ve sivil alandaki teknolojilerin askeri uygulamalarının giderek artmasıyla, güvenlik ve savunmanın ana ekseni teknoloji ve bilgi üstünlüğü olmuştur. Bu alandaki üstünlük ise Ar-Ge ve teknoloji yönetimi için benimsenen akılcı ve sürdürülebilir politikalarla mümkün olabilecektir. Çalıştayda, ülkemiz savunma sektörü için gelecek 20 yılı kapsayan bir bakış açısıyla dünyadaki gelişmeler de dikkate alınarak teknoloji yönetim stratejileri belirlenmiştir.

20.06.2016