Morfin’den Dionin ve Kodein Üretim Proseslerinin Geliştirilmesi

-A +A

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nün müşterisi olduğu “Morfin’den Dionin ve Kodein Üretim Proseslerinin Geliştirilmesi” başlıklı KAMAG 1007 projesinde, analjezik (ağrı kesici) ve antitüssif (öksürük kesici)  ilaç etken madde olarak kullanılan dionin ve kodein’in farmakopik saflıkta üretimi için yüksek verimle yürüyen, büyük ölçekte kolay uygulanabilen ve üretim maliyeti bakımından dünyayla rekabet edebilen üretim proseslerinin geliştirilmesi araştırıldı.

Proje kapsamında, laboratuar ölçeğinden başlanarak hem “yeni sentez yöntemleri” hem de “yeni ayırma-saflaştırma yöntemleri” geliştirildi, geliştirilen yöntemlerin pilot ölçek uygulamaları yapıldı. Buna göre,  farmakopik saflıktaki son ürün kodein’in %90 verimle ve farmakopik saflıktaki son ürün dionin’in %78 verimle üretilebildiği, kolay uygulanabilen ve birim üretim maliyeti bakımından dünyayla rekabet edebilen kodein ve dionin üretim prosesleri geliştirildi.

TMO AAF tarafından kodein ve dionin üretiminde uygulanması kararlaştırılan proje sonuçlarının koruma altına alınması için iki adet patent başvurusu hazırlanmaktadır.

05/01/2014