Ilık Karışım Asfalt Katkıları Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi

-A +A

TÜBİTAK KAMAG tarafından desteklenen ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün müşterisi olduğu “Ilık Karışım Asfalt Katkıları Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi” başlıklı proje 15/09/2012 tarihinde başlamıştır. Proje kapsamında farklı ılık karışım asfalt katkılarının üretilmesi; bu katkıların kullanımı ile hazırlanan kompozisyonların geliştirilmesi ve bitümlü karışımlarda kullanılması; ürün ve üretim bilgi paketinin hazırlanması, üretilen katkılar ile hazırlanan asfaltların pilot bölgelerde uygulanması ve performanslarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

9 ana iş paketinden oluşan proje kapsamında IKA katkılarının üretim prosesleri geliştirilmiş, laboratuvar performans testleri tamamlanmış ve performans deneylerine göre belirlenen ürünün (MAM tarafından üretilen) pilot tesiste üretim çalışmalarına başlanmıştır. Performans deneylerine göre, sahada deneme uygulaması için seçilen D61 katkısının yapım çalışmaları devam etmekte olan (Yeniçağa-Gerede) Ayr.-Mengen-15.Bölge yolunda kullanılması uygun görülmüştür. Deneme yolunda kullanılacak asfalt plentin görüntüsü Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Deneme yolunda kullanılacak asfalt plentin görüntüsü.

 

16-20.06.2014 tarihlerinde MAM ve KGM proje ekibi tarafından Avrupa’da yaygın olarak kullanılan ve Alman MHI firması ile Fransız EUROVIA firmaların ortak çalışmaları sonucu geliştirilen ticari katkı üreticisi ve kendi asfalt plentlerinde uygulayıcısı olan MHI NATURSTEIN & BAUSTOFF SERVICE GMBH firmasına (Münih, Almanya) teknik inceleme ve değerlendirme seyahati yapılmıştır.

Proje sonunda projenin bilgilerini içeren sonuç raporu hazırlanacaktır. Müşteri Kurumun ilgili sanayicilere bilgilendirme faaliyetleri yapabilmesi ve proje çıktılarını etkin bir şekilde kullanabilmesi için Teknoloji Bilgi Paketi hazırlanacaktır. Bu paket, proje ile elde edilen bilgi birikimi ve deneyim ile proje kapsamında geliştirilen üretim proseslerinin sanayi uygulamasına dönüştürülmesi için gerekli tüm teknolojik parametreleri (sanayi ölçekli kapasite için; proses akım şeması, proses kütle dengesi, kullanılacak tüm hammadde ve yardımcı maddelerin spektleri, üretilecek ürünlerin spektleri, tesisin çevre boyutu, üretim tesisi için gerekli ekipmanların spektleri ve boyutlandırılması, tesis fizibilitesi vb.) içereceğinden bu proje kapsamında üretilecek teknolojilerin ülke sanayi tarafından uygulanması ve söz konusu ılık karışım asfalt katkılarının Türkiye’de üretilebilmesi sağlanacaktır. Proje sonunda çalışmanın amacına ulaşabilmesi için sanayi kuruluşları ile bilgi paylaşımı yapılarak çalıştay düzenlenecektir.

MAM KE tarafından üretilen IKA katkı görüntüsü.

Fotoğraflar

06/16/2014